ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за Паркинг системи

БРОЙ
ПАРКИНГ СИСТЕМА НА
ЗА БРОЙ АВТОМОБИЛИ

(само за паркинг системи Кота 1.75)

ЗА КОНТАКТИ

ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ