ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за ескалатори и подвижни пътеки

КОЛИЧЕСТВО
ВИД МОНТАЖ
ВИД НАКЛОН

ЗА ЕСКАЛАТОР

ЗА ПОДВИЖНА ПЪТЕКА

ХОД НА ВЕРТИКАЛНОТО ИЗДИГАНЕ
ШИРИНА НА СТЪПАЛОТО

ЗА ЕСКАЛАТОР

ЗА ПОДВИЖНА ПЪТЕКА

МАТЕРИАЛ НА СТЪПАЛОТО
ЦВЯТ НА ПОДВИЖНИЯ ПАРАПЕТ
БАЛЮСТРАДА
ОБЛИЦОВКА
Забележка:

Стандартно оборудване за ескалатори: честотно управлението с 4 режима на работа и скорост от 0.5 м/сек, инидкация с указателни стрелки за посоката на движение, стъпалата са с осветление между фугите, има три подравнени стъпала на хоризонталната част в горния и долния край, контрол на товара, защита от пропадане на стъпалата, защита на веригите на стъпалата, устройство за следене на скоростта на ескалатора и ръкохватките.

ЗА КОНТАКТИ

ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ