ВИД НА АСАНСЬОРА

ШАХТА*

СТРОИТЕЛЕН ОТВОР НА ВРАТИТЕ

ШАХТНИ ВРАТИ

СВЕТЛИ РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

СКОРОСТ

м/сек;

СПИРКИ

МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ*
* За попълването на тази секция вижте буквените означения в схемите по-долу
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАБИНАТА

ДРУГИ


* Изтрийте излишните означения на спирките

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА КОНТАКТИ

ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ